Thứ Ba, Tháng Ba 31, 2020

Media

Nội dung của chuyên mục này bao gồm hình ảnh và phim nhân học do các sinh viên khoa Nhân học, trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Hà Nội thực hiện trong quá trình học tập, và các nhà nhân học thực hiện trong quá trình nghiên cứu và làm việc ở khắp nơi.