(Hà Nội) Plan International Vietnam tuyển dụng vị trí Website and Application Developer & Grant Implementation Manager

28

(Hà Nội) Plan International Vietnam tuyển dụng vị trí Website and Application Developer & Grant Implementation Manager
Deadline: 02/05 & 11/05

Plan International là tổ chức phi chính phủ, phi tôn giáo, phi lợi nhuận với hơn 80 năm hoạt động tại 75 quốc gia trên toàn thế giới trong lĩnh vực quyền trẻ em, đặc biệt là trẻ em gái với mục đích xóa bỏ đói nghèo và vì sự phát triển toàn diện của các em.

Tại Việt Nam, Plan International bắt đầu hoạt động từ năm 1993. Trong năm 2017, chúng tôi đã và đang hỗ trợ cải thiện đời sống cho hơn 350.000 trẻ, các gia đình và cộng đồng trên 131 xã thuộc 10 tỉnh thành trên cả nước. Hợp tác chặt chẽ với cộng đồng, phối hợp hiệu quả với các tổ chức và cơ quan chính quyền các cấp là phương châm hành động của chúng tôi.
Trong 5 năm tới, từ năm 2017 đến 2021, mục tiêu của Plan International là hỗ trợ cho 2 triệu trẻ em gái tại Viêt Nam được học tập, lãnh đạo, quyết định và phát triển toàn diện.

Mô tả công việc và yêu cầu với ứng viên xem tại đây:
– Website and Application Developer
Link: http://www.ngocentre.org.vn/…/website-and-application-devel…
Deadline: 02/05

– Grant Implementation Manager
Link: http://www.ngocentre.org.vn/jo…/grant-implementation-manager
Deadline: 11/05