(Hà Nội) Tổ chức Y tế Thế giới – WHO tuyển dụng Short term consultant on communications Deadline: 10/06

29

(Hà Nội) Tổ chức Y tế Thế giới – WHO tuyển dụng Short term consultant on communications
Deadline: 10/06

Việt Nam trở thành Quốc gia Thành viên của WHO kể từ ngày 17 tháng 5 năm 1950. WHO là một trong những cơ quan đầu tiên của Liên Hiệp Quốc hỗ trợ trực tiếp ngành y tế Việt Nam ngay từ khi chiến tranh kết thúc và thống nhất đất nước. WHO thành lập văn phòng đại diện tại Hà Nội năm 1977 và chi nhánh văn phòng tại thành phố Hồ Chí Minh năm 2003. Hơn 50 nhân viên của WHO tại Việt Nam đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ người dân và Chính phủ Việt Nam cải thiện sức khoẻ

Mô tả chi tiết công việc các bạn xem tại đây: http://www.wpro.who.int/vietnam/employment/communication_consultant/en/