UN Women Viet Nam tuyển dụng vị trí Trợ lý hành chính & Cán bộ dự án

31

(Hà Nội) UN Women Viet Nam tuyển dụng vị trí Trợ lý hành chính & Cán bộ dự án cho chương trình Phòng chống bạo lực phụ nữ.

UN Women là cơ quan Liên Hợp Quốc về bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ, được thành lập để thúc đẩy đáp ứng nhu cầu của phụ nữ và trẻ em gái toàn cầu.

THÔNG TIN TUYỂN

– 1 Cán bộ dự án cho chương trình Phòng chống bạo lực phụ nữ, Lao động di cư – Buôn bán người.
https://bit.ly/2qs4tj6;
– 1 Trợ lý hành chính.
https://bit.ly/2qtlWYi

Deadline: 01/05/2018 (Midnight New York, USA)